Úkoly

Pátek
23. 10.

zábavné úkoly na podzimní prázdniny

www.bobyho-skola.cz:

ČJ 1. třída.......Než začneme číst------zrakové vnímání

                                                    -----zraková paměť

                                                    -----sluchové vnímání

                         Učíme se číst  --------písmena A, E, O

V Bobyho škole najdete i psaní, tak můžete vyzkoušet nebo se podívat na správbé psaní písmen....

www.skolakov.eu :

Matematika 1. třída-------Počítáme do 5 

 

Pátek
23. 10.

úkoly z pátku

Čtení str.37/kytička a cokoliv pozpátku, čtení slabik v rozstříhaných sloupcích

Pátek
23. 10.

úkoly z pátku

Čtení str.37/kytička a cokoliv pozpátku, čtení slabik v rozstříhaných sloupcích

Čtvrtek
22. 10.

úkoly ze čtvrtka

Čtení 36/květinka třikrát

zelený blok- polovina stránky s nácvikem na písmeno m

Pátek
16. 10.

abeceda

Středa
30. 9.

učivo pro Pavlíka

Psaní str.30-32- nejdříve nacvičit na papír a do bloku

Čtení - dokončit ŽA str.23, vyvodit hlásku a písmeno E-e- Říkáme si slova, začínající na e, malujeme obrázky na e, připravujeme si na lavici nastříhaná á e z desek. Učíme se básničku" Evo, Edo, Emile, Elišce se líbí e. E se kroutí jako srnka, Eva oči má jak srnka. Říkáme si, v kterých slovech slyšíme e a určujeme jeho polohu- na začátku, na konci...Kroužkujeme písmena E,e na obrázcích nahoře strany 24 i v básničce pod písmeny.

Prvouka- učíme se podzimní měsíáce, vcypravujeme si o znacích podzimu, pracujeme na str. 12-13 v pracovním sešitě. Za úkol je naučit se básničku ze strany 13.

 

Středa
30. 9.

psaní +prvouka

Fialový pracovní sešit str. 32 - 5x obtáhnout každou jamku

Prvouka str. 13 naučit básničku na pondělí

Úterý
29. 9.

Čtení+ nastříhat písmen E, e, é + matematika

str. 23/hvězdička  - 3-5x

matematika str.19/1

Čtvrtek
24. 9.

Úkoly pro nemocné děti

Čtení: Vyvození hlásky a písmene L-l : říkáme si slova začínající na l, vytleskáváme v nich slabiky, děti poslouchají slova, která jim říkám já a tlesknou tehdy, když ve slově uslyší hlásku l. Vyhledáváme obrázky, v kterých slyší hlásku l. Pracujeme společně v pracovním sešitu str. 20

Psaní : Nácvik smyček- do bloku nacvičit smyčky podle strany ve fialovém pr. sešitu 28. Do bloku nalinkujte stranu - řádky od sebe asi 3 cm a trénujte menší smyčky, potom 3 řádky i do pr. sešitu str. 29

Matematika: Porovnáváme pastelky nebo jiné přeměty . Pracujeme s kartičkami s puntíky i číslicemi : říkáme polož tojku, polož pětku a mezi ně vlož kartičku se znakem menší.větší, rovná se...., pracovní sešit - dokončit str. 16, str. 17/ 1-4

Čtvrtek
24. 9.

čtení + psaní

ŽA str. 20/kytička - nejméně 3x,  prosím nastříhat písmena l, L a založit do desek

Blok- dopsat stránku smyček, prosím nalinkovat pár stran dopředu podle mého vzoru