Úkoly

Středa
23. 9.

Úkoly pro nemocné ze středy

Čtení :

diktujte dětem písmena: M, A, m, a, á... a později i slabiky ma, MA, má, MÁ a děti je skládají z písmen ve skládací abecedě

Která zvířata začínají na hlásku m, jména dětí na A, která slova začínají na slabiku ma a která na má?

Říkejte slova a tam, kde dítě uslyší m tleskne...

 

Živá abeceda str. 18 dokončit, str. 19 celá

Psaní

Uvolňovací cviky do bloku a pak do písanky podle stran 26 a 27

Prvouka

opakování str.11

Středa
23. 9.

středa- čtení

Živá abeceda19/pastelka

Skládací abeceda: diktujte dětem, ať skládají  slabiky: ma, má, MA, MÁ ( říkáme si malé ma, velké MA...)

Pondělí
21. 9.

úkoly pro nemocné

Úkoly pro nemocné děti:

M- cvičíme pojmy nad, pod, méně, více, stejně. Pracujeme se skládací abecedou- dej před sebe číslice 3 a 4 doprostřed vlož znak menší nebo větší nebo rovná se....

   - stejně tak S pastelkami: nachystej tři pastelky, vedle 5 pastelek- kterých je více? Méně? Vlož správný znak.

   - pracovní sešit str.16/1,2,3

Čtení: pracujeme s písmenky: dej na stůl m, vedle a, spoj dohromady a přečti ma. Stejně m á je má. U čtení slabik si prstem naznačíme oblouček.

         : Živá abeceda str.17/ puzzle a červená pastelka, 18/pusinka - čteme alespoň 5x m...a...je dohromady ma

Psaní: cvičíme půl lístečky a šikmé čáry. nejdříve do bloku(předkreslete), potom pr. sešit str.23, 34

Prvouka: povídáme si o rozdílech mezi městem a vesnicí, vysvětlujeme si, co je mapa a jak vidíme ČR shora- pr. s. str.10

Pondělí
21. 9.

Psaní + čtení

Psaní- komu se ve škole nedařila "srdíčka" , cvičí 1 stranu do bloku

           všichni str.24- dokončit šikmé čárky

Čtení- ŽA str.18/ cvičení u pusinky- děti přečtou písmena: m  a - je dohromady ma. Zároveň s vyslovením slabiky ma nakreslí pod slabikou oblouček. Čtěte alespoň 3x, výsledkem by mělo být, že děti už přečtou rovnou slabiku ma bez nutnosti čtení izolovaných písmen.

Předmět: 
Český jazyk
Pátek
18. 9.

úkoly pro nemocné

Učivo z pátku pro nemocné děti:

ČJ: Diktát písmen: diktujte dětem velké A, malé m, malé á, velké M, velké A...ony je skládají do řádku za sebe z písmenek za skládací abecedy. Nakonec děti celý řádek přečtou. U krátkých písmen si na ně jen ťuknou, u dlouhých namalují do vzduch čárku.

Živá abeceda:  Str.17/zelená pastelka, srdíčko,červená pastelka a tužka- puzzle ještě NE, spojovat slabiky budeme až v pondělí

Psaní: zkontrolujte, zda vaše dítě sedí s nohami na zemi, přisunuté ke stolu, oba lokty leží na stole. Protřepou ruku v zápěstí, protáhnou prsty, zkusí špetkou solit a vloží si do špetky tužku. Do bloku jim nakreslíme dvě svislé čáry- kmen stromu podle pr. sešitu str.22 a  na druhou stranu dvě rovné čáry jako žebřík podle str. 21- děti cvičí rovné a šikmé čáry nahoru a dolů. Potom píší do fialového pr. sešitu strany 21 a 22.

Matematika: Dávejte dětem úkoly typu- polož na stůl hrnek, vedl něj vpravo lžičku, pod stůl polož papuče, vedle stolu židli, vpravo od židle aktovku- trénujte pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad...

Pokud máte doma domino, zahrajte si ho- děti počítají puntíky. Dejte jim vedle sebe dvě kartičky a ptejte se, kde je více puntíků a kde méně. Učíme se porovnávat. Stejně můžete zkoušet s hracími kostkami z člověče nezlob se.

Pr. sešit 13/3, 14/5, 15/5-8

 

Čtvrtek
17. 9.

Učivo pro nemocné děti:

Čtení : vyvození písmen a-A. Učíme se říkanku s pohybem: Auto jede tú,tú,tú, mámo, táto, už jsme tu.

            říkáme dětem slova, ony tlesknou, když slyší hlásku a a pokusí se určit, zda ji slyší na začátku, uprostřed nebo na konci

            děti vymyslí co nejvíce slov začínajících na hlásku a

Živá abeceda str. 15- procvičení m, str. 16 celá. Při čtení řádků s a-á-A zdůrazníme čtení krátkých a dlohých samohlásek. Při krátkém písmenk jen ťukneme, při dlouhém natáhneme(přehnaně protáhneme).

Psaní : do zeleného bloku dětem nakreslíme různobatrevné puntíky a dě+ti je spojují jednou dlouhou čarou, poté pracují v sešitě na str.19. Potom nakrerslíme do bloku do řádku dva puntíky( jeden na začátek řádku, druhý na konec) a děti nacvičují pohyb rukou po řádku. Opět pracujeme v sešitě na str.20. pokud někomu nešly včera vlnovky, ještě dotrénují.

Matematika: diktujte dětem číslice, ony je řadí za sebe na stůl, ukazujte dětem prsty, ony vám říkají jejich počet, pokládejte dětem otázky typu: kolik je v pokoji oken? Kolik květináčů? Kolik židlí?

                    položte na stůl 5 pastelek a chtějte po dětech, ať vám řeknou barvu té, která je první, poslední, druhá...., a ukazují pastelku hned před červenou, hned za zelenou...apod.

Pracovní sešit str.14/1-5 . Procvičujte na skutečných předmětech pojmy dole, nahoře, nad, pod. Ukaž, co je v pokoji dole, nahoře, polož nahoru kostku,co je pod stolem, nad stolem, namaluj stůl -pod něj kočku, na něj misku, nad něj okno....... Pracovní sešit 15/1-4

 

 

Čtvrtek
17. 9.

17. 9.

Živá abeceda str.16/květinka- číst oba řádky třikrát. Krátká a přečíst opravdu krátce, dlouhá protáhnout.

Středa
16. 9.

16.9.

Uvolňovací cviky str. 18 dokončit. Trénujte s dětmi lehký pohyb ruky po papíře zprava doleva. Vlnky dělaly spoustě dětí potíže. Děkuji.

Dostříhejte a zařaďte prosím do složek písmena A-a-á.

Úterý
15. 9.

15.9.

Živá abeceda str.14/pastelka

Prosím nastříhat do matematiky znaky větší, menší, rovná se

Pondělí
14. 9.

14. 9.

Matematika - str.12/3